association-organisme - DER LEITFADEN FÜR SPENDEN, ERBSCHAFTEN UND SCHENKUNGEN
Menu Fermer

FONDATION SAINTE-IRMINE

Berechtigt zur Entgegennahme steuerlich abzugsfähiger Zuwendungen.
Adresse :
4, rue Génistre
L-1623 LUXEMBOURG
Tél. 46 20 23
Email : info@irmine.lu
Web : www.irmine.lu


Kontakt :
Vorsitzender : Cardinal Jean-Claude HOLLERICH
Verantwortliche für Spenden und Schenkungen : Roger NILLES

Bank : LU64 1111 7017 0305 0000Interventionsbereiche :
Kultur / Ausbildung und Unterricht / Schutz von Kultur- und Naturerbe / Erwachsene (Hilfe, Integrierung) / Hilfe und Unterstützung für Familien / Ältere Menschen / Katholische Religion / Flüchtlingshilfe / Soziale Integrierung /Präsentation Bilder

AKTIONEN UND ZIELE


Mat Iech. Fir Iech. Zanter 10 Joer.

D'Fondatioun Sainte-Irmine ënnerstëtzt eng 20 Projeten, déi d'Liewe vun der kathoulescher Kierch zu Lëtzebuerg beräicheren.

Hir Ziler:

  • Ophuelen an ënnerstëtze vu Flüchtlingen
  • Säi Glawe liewen
  • Laien a Priister forméieren
  • De Glawen un déi Jonk weiderginn
  • Begéinen an deelen
  • D'Zukunft vun der Kierch virbereeden.

Dës Missioun, déi vun der Kierch, brauch och Är Ënnerstëtzung. Merci!GLL_2022-1212 | Version FR